Právník z Indiany byl pozastaven kvůli případu ublížení na zdraví – zahrnujícího společnost GEICO

Davisův případ zahrnoval jeho zastoupení žalobců o újmu na zdraví, přičemž jeho společnost sloužila jako zvláštní poradce v případech bankrotu žalobců.

Veškeré výnosy z případů zranění osob by měly být předloženy úpadci, Indiana právník hlášeno. Případ byl nakonec vyřešen za 68 000 dolarů, ale Davis měsíce nepřinesl výsledky. V červenci 2019 nakonec dal prostředky správci.

V předchozím dubnu však Davis provedl několik převodů na a ze svého svěřeneckého účtu bez odpovídající dokumentace, Indiana právník hlášeno. V důsledku toho neměl na svém účtu dostatek finančních prostředků na pokrytí konkurzního případu. Když byl požádán o poskytnutí záznamů pro svěřenský účet, Davis poskytl záznamy, které neodpovídaly tomu, co poskytla banka.

Davis řekl disciplinární komisi Nejvyššího soudu v Indianě, že si myslí, že mu bylo povoleno vybírat poplatky a poplatky před odesláním vypořádacích prostředků konkurznímu správci, Indiana právník hlášeno. Později však přiznal, že se úmyslně pokusil uvést komisi v omyl předložením nekonzistentních záznamů.

Davisova licence byla pozastavena na jeden rok.

Čtěte dále: GEICO žaluje opravnu autoskel, tvrdí podvod

Loveův případ začal v září, kdy na něj disciplinární komise podala stížnost, Indiana právník hlášeno. Jde o zastoupení obou žalobců v různých případech zranění.

Poté, co byla dohoda vypořádána, pojistitel obrany, generál, vydal čtyři šeky Lásce: 9 000 $ pro jednoho žalobce, 5 000 $ pro druhého a dva šeky za 1 000 $ vyplacené pojišťovací společnosti žalobce GEICO.

Láska požádala svého klienta, aby certifikoval čtyři šeky a proplatil je ve své vlastní bance, Indiana právník hlášeno. O svých dvou šecích však společnosti GEICO neřekl ani jim neposlal peníze. Když se GEICO o fondu dozvěděl, strávili měsíce snahou kontaktovat Love, než přiznal, že jim dluží peníze.

Podle Nejvyššího soudu v Indianě Láska na vyšetřování včas nespolupracovala. Dvakrát předtím byl ukázněn, jednou v roce 1996 a jednou v roce 2014.

Licence Love je pozastavena na 180 dní.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *